Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Asbest och mineralull

År 2005 förbjöd EU användningen av asbest vid byggarbeten. I Tyskland hade över fyra miljoner ton asbest använts i diverse former från 1950-talet tills att förbudet trädde i kraft. Idag hittar man oftast asbest i tak och ytterväggar, i puts, i golvbeläggningar, gjutbetong och inom många andra områden där byggmaterial förekommer. Sprutad asbest är ett av de mest problematiska materialen eftersom fibrerna i materialet kan frigöras vid stötar eller genom allmänt åldrande, särskilt i äldre byggnader.

Asbest har cancerframkallande egenskaper vilket alltid innebär en hög hälsorisk. Hantering och demontering av asbest regleras genom nationella föreskrifter för farliga ämnen. Återvinning av asbest sker under strikta betingelser och innebär stora arbetsinsatser: Eftersom det finns risk att cancerframkallande asbestfibrer kan frigöras måste både människor och miljö skyddas. Därför måste särskilda säkerhetsåtgärder vidtas. Personer som arbetar med dessa material måste till exempel bära skyddsdräkter och andningsutrustning.

Mineralull 

Mineralull används som värmeisolering vid byggarbeten. Det görs skillnad på glasull, stenull och slaggull. Eftersom fibrerna kan orsaka irritation vid kontakt med huden, och eftersom stoft från äldre mineralull anses vara potentiellt cancerframkallande regleras även hanteringen av mineralull genom nationella föreskrifter.

Asbest och mineralull

Produktspecifikation

ArtikelnummerAsbest och mineralull
Linje
loading symbol