Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

UN Bags - Storsäck för farligt gods

Säkert är alltid säkrast. Det gäller framför allt för transport av farligt gods. Därför måste bulkgods som tilldelats förpackningsgrupp II och III transporteras i storsäckar som testats av neutrala testinstitut enligt FN:s riktlinjer.

Av detta skäl kallas storsäckar av denna typ även för UN Bags. Flera olika internationella standarder och överenskommelser reglerar transport och lagring av farligt gods, med utgångspunkt i FN:s så kallade ”Orange Book”. Den fastställer samtliga grunder som måste vara uppfyllda vid användning av UN Bags. Dessa omfattar tillverkningsprocess, egenskaper, märkning, stränga testförfaranden, godkännande och användning av storsäckar inom ramen för den aktuella farligt gods-märkningen.

Alla storsäckstyper finns som UN Bag och kan levereras med FN:s godkännande för farligt gods. De kontrolleras regelbundet av oberoende testinstitut. FN:s godkännande för farligt gods trycks på de enskilda storsäckarna. Självklart står vi till förfogande om du har några frågor om FN:s bestämmelser om farligt gods och ger dig råd om vilka UN Bags du ska använda.

UN Bags - Storsäck för farligt gods

Produktspecifikation

ArtikelnummerUN Bags
Linje
loading symbol