Komplett sortiment
Brett kunnande
Värdehöjande fokus
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Referenscase

Vad säger våra kunder om Boxon? Det är inte våra egna ord om oss själva som betyder något - det är kundernas! 

Det är sannolikt att den bransch ni och ert företag verkar i, har vi också erfarenhet av. Genom alla år – ända sedan 1977 och framåt – har vi skaffat oss branscherfarenheter som nära nog är unika.

Den samlade kunskap ni kommer åt i ett samarbete med oss på Boxon, tar sig konkreta uttryck i helhetslösningar som hjälper er att öka lönsamheten. Det är våra kunders behov som styr oss i allt arbete.

På denna sida samlar vi referenscase från våra kunder, som vi fyller på med efterhand.

Läs om våra projekt med kunderna

Boozt Fashion

I den allt mer växande e-handeln ville Boozt Fashion se över möjligheterna med att effektiviserade sina processer.

Alfa Laval

Med de många enheterna inom Alfa Laval var en utmaning att hålla ihop förpackningssortimentet med en tydlig enhetlighet.

Volvo Cars

Ca 2 år före produktionsstart av ett nytt motorprogram startar utvecklingen av förpackningskonceptet.

Ardagh Group

För glasbrukets del var det viktigt att få en spårbarhet på varje glasprodukt utan att märkningen var synlig.

Klackabacken

För att sticka ut i mängden och bli kundernas val behövs en genomtänkt och särskiljande logotype och etikett.

Tailor Store

Tailor Store sökte en leverantör av emballage som var miljöcertifierad och som kunde leverera miljövänligt och återvinningsbart material.