OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Leverantörsoptimering

Har ni koll på kostnaderna som inte syns?

Det pratas mycket om hur viktigt det är att optimera antalet leverantörer. Kanske har ni hört att ert mål är att halvera antalet leverantörer. Men vad är nyttan med det, och vilka kostnader spar man egentligen in på?

I vår kalkylmodell tar vi fasta på kostnader för kundbesök, orderläggning och hantering av inleveranser samt fakturahantering. Kostnader som kostar både resurser och pengar, och som skulle kunna frisättas till andra saker.

Leverantörsoptimering
Vill du ta emot nyhetsbrev från Boxon?

Ladda ner vårt White Paper

I detta white paper tittar vi på vad nyttan med att optimera leverantörsbasen
är, och vilka kostnader man egentligen sparar in på.

Dessutom får du tillgång till vår kalkyl (excelformat) där du själv kan ange dina uppgifter för att se den riktiga besparingen kan bli.

loading symbol