Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Sortering

Fördelarna med att ni som kund väljer att automatisera era interna flöden är stora, främst inom ergonomiska och tids- och resurssparande hänseenden. Sorteringen är ett viktigt arbetsmoment som ofta innefattar tunga lyft och obekväma arbetsstationer. Manuella lyft och obekväm arbetsmiljö kan enkelt byggas bort med packlinjer, rullbanor och andra anpassade lösningar. Personalens välbefinnande ökar i takt med automatiseringen. 

Effektivare förpackningsprocess

När vi tittar på att effektivisera förpackningsprocessen med våra kunder gör vi en analys av nuläget. Både inkommande och utgående flöden i er verksamhet omfattas och utvärderas i vår analys. Var är flaskhalsarna, vilka arbetsmoment bör undvikas, hur ser den allmänna arbetsmiljön ut och var finns de största effektiviseringsmöjligheterna? 

Läs mer

Läs mer om Automationlösningar

Paketering

Flexibilitet och optimering är grundläggande parametrar för ökad effektivitet.

Mjukvaruintegration

Med informationsöverföring mellan system förhindras och minimeras misstag.

Materialhantering

Verktyg och maskiner som underlättar hanteringen av godset.

Inlinemärkning

Inlinemärkning innebär en effektivisering av hela produktionen.

Kontakta oss

*=obligatoriska fält

Önskar du ta emot nyhetsbrev från Boxon?*