Digitala trender & affärer online

E-handeln är ett område som växer starkt och där förpackningen får en allt viktigare roll i logistiken. Emballaget är inte alltid genomtänkt och mycket luft transporteras med varor som inte är packade i anpassade förpackningar.

En kostnadsdrivande hantering. Portoekonomiska, smarta lösningar står på önskelistan.

I dag beräknas ca 30 miljoner förpackningar lämna e-handelsföretagen globalt, varje dag. Förpackningar för e-handel får då en allt större betydelse i logistiken, packprocessen och i kundnöjdheten, dvs. köpupplevelsen.

I detta white paper lyfter vi digitala trender och tipsar om hur man kan effektivisera både internt och ut till kund. 

Uppdaterad version mars 2017.

   

Ta del av vårt white paper genom att fylla i formuläret nedan.
Önskar du motta nyhetsbrev från Boxon+