Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Hållbarhet

Boxon verkar för en hållbar utveckling, vilket innebär hänsyn till långsiktiga miljöaspekter samt balans mellan sociala och ekonomiska krav. Vi når dessa mål genom att delta i olika projekt, bl.a. för klimatskydd, 
hållbar produktion och kontinuerlig kontroll av stränga standarder, som vi fast-ställer för våra produktionsställen i hela världen.  

Boxon utvecklar och vidmakthåller en lönsam, långsiktigt uthållig och etisk affärsverksamhet. Bolaget har en lång historia av ansvarsfullt företagande, vilket förpliktigar inför framtiden. Vi samspelar med de miljöer där vi verkar, med våra anställda, våra affärspartners och samhället i stort. Vår affärsidé och våra strategier skall stödja ett gott miljöarbete och ett socialt ansvarstagande. 

Vi förbinder oss att som företag uppfylla en rad principer och standarder för att främja den allmänna medvetenheten om hållbar förändring i enlighet med det FN formulerat i sina mål förhållbar utveckling (Sustainable Development Goals). Genom att delta i FN:s Global Compact
och 
Boxon Groups CSRfastställer vi principerna för våra etiska grundsatser och mål.

Ladda ner vår Hållbarhetsrapport.

Viktiga frågor för oss

Miljö

Miljöaspekter är integrerade i Boxons verksamhet. Genom miljöplaner och systematiskt arbete uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden.

Socialt ansvar

Vår verksamhet bygger på god etik och stor respekt för alla individer, såväl inom företaget som vid externa kontakter.

Våra certifieringar

På Boxon är vi oerhört fokuserade på ett målmedvetet miljöarbete. Vi är stolta över våra certifikat och utmärkelser.