Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Hållbarhet

Företagets sociala ansvar 

Vi har produktionsanläggningar runt om i världen och är medvetna om vårt ansvar som internationellt aktivt företag inom förpackningssektorn. Det är viktigt för oss att proaktivt främja och kommunicera sociala och ekologiska förändringar inom ramen för vårt företagsansvar.  

Därför har vi åtagit oss att följa en rad principer och standarder för att främja allmänhetens medvetenhet om hållbar förändring i enlighet med målen för hållbar utveckling som har formulerats av FN. Vi lägger grunden för våra etiska principer och har som mål att delta i FN:s Global Compact och Boxon-koncernens CSR-förklaring.  

Vi säkerställer att vi uppnår dessa mål genom olika projekt, bland annat för klimatskydd, hållbar produktion och kontinuerlig kontroll av strikta standarder som vi har satt upp för våra produktionsanläggningar.  

 

Boxon är för en hållbar utveckling
Linje
hållbara värderingar

Våra värderingar och åtaganden

Boxon har under 2020 antagit en CSR-förklaring, där vi förbinder oss till vissa principer och mål. Samma år anslöt vi oss till FN:s Global Compact, världens största CSR-initiativ för företag. Boxons CSR-policy, tillsammans med de tio principerna i FN:s Global Compact, utgör grunden för alla våra CSR-aktiviteter och mål.

 

Läs mer
Linje

Vår policy

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller vårt ansvar som företag. Vi ansvarar för alla människor som direkt eller indirekt påverkas av vår verksamhet, för våra produkters möjliga miljöpåverkan och för efterlevnad av etiska principer i affärsrelationer.

 

Läs mer
Socialt ansvar
Linje
Certifiering hållbarhet

Våra certifieringar

Vi vill erbjuda våra kunder full transparens. Därför förser vi dig med certifikat som bekräftar att vi uppfyller vissa föreskrifter. Dessutom genomgår vi regelbundna utvärderingar inom olika områden som sedan certifieras av oberoende tredje organisationer. I detta sammanhang förnyar vi bland annat våra ISO14401- och ISO9001-certifieringar på årsbasis som en del av vår kvalitetshantering.

 

Läs mer
Linje

Miljövänliga produkter och tjänster

Vårt erbjudande består av olika material som svarar mot våra kunders behov. Boxon arbetar aktivt med att utveckla och främja miljövänliga initiativ med ambitionen att vår ansvarsfulla livscykelhantering av produkter ska uppskattas av våra kunder.

 

Läs mer
C02 neutral
Linje
Tom rad
loading symbol