, Volvo Cars | Kundreferenser & Case - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Packar i specialemballage

I Skövde, Västergötland, ligger Volvo Cars motorfabrik som är en av världens mest automatiserade motorfabriker. Här sker bearbetning av en rad motorkomponenter och slutmontering av kompletta motorer som försörjer hela Volvokoncernen.

Volvo-logo.jpg

Kundens utmaning

Ungefär 2 år före produktionsstart av ett nytt motorprogram startar normalt också utvecklingen av förpackningskonceptet för varje enskild motorkomponent. Kravspecifikationen för hur flödet från underleverantör ser ut, hanteringen och monteringsförutsättningarna vägs in och kravspecifikation i form av huvudmått, renlighetskrav, automatiseringskrav, känslighet m.m. tas fram för att ligga till grund för val av förpackningssystem.

Boxons lösning

Boxon Tech, ett affärsområde inom Boxonkoncernen med fokus på unika förpackningslösningar mot ledande fordonstillverkare i Europa, har drivit detta projekt med Volvo Cars. Konceptet bygger på att se till helheten i kundens Supply Chain och därefter ta fram ett formsprutat plastemballage som fungerar antingen som ett retursystem i exempelvis inflödena till en motorfabrik, eller som engångsemballage. Med de nya lösningarna kan behovet av standardemballage minskas.

quote_37x26.png Fördelen med att arbeta med Boxon är att vi pratar samma språk. Vi har en bra dialog och de har stor kunskap om konstruktion och hur flödena fungerar, förklarar Åke Axelsson, förpackningsingenjör Volvo.

Klicka på Läs mer för fler detaljer kring projektet med Volvo Cars.

Läs mer
Tom rad

Relaterat

Emballage bilindustrin

Fordonsindustrin

Till fordonsindustrin erbjuder vi kostnadseffektiva och miljövänliga förpackningslösningar.

Boxon tech - förpackningar för bilindustrin

Boxon Tech

Boxon Tech riktar sig främst till fordonsindustrin och erbjuder kostnadseffektiva och miljövänliga förpackningslösningar.

Industry segment

Industri

Vi vet att det finns både komplexa och specifika utmaningar för olika industrisektorer.

Tom rad