, Kvalitetsstandarder - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Kvalitetsstandarder

Vi känner till och förstår de särskilda kvalitetskrav som våra internationella kunder ställer och fastställer de allra högsta standarderna för kvalitetssäkring för oss själva. Via certifierade hanteringssystem säkerställer vi att dessa standarder för såväl kvalitet som för miljön uppfylls.

ISO-certifikat

För att konstant förbättra kvaliteten i vårt arbete lägger vi ribban högt för oss själva. Därför kontrollerar vi fortlöpande våra processer och övervakar relevanta nyckeltal. Vi är certifierade enligt  ISO 9001:2015 för att säkerställa att vi alltid uppfyller våra höga kvalitetskrav och löpande optimerar dem.

Som förpackningsspecialist granskar vi tillverkningen av våra produkter noga:

  • Vilka optimeringsmöjligheter finns det vid resursanvändningen för använd energi - vid produktionstekniker och olika utsläpp
  • Hur kan våra produkter återvinnas på ett vettigt sätt när de har uppfyllt sitt syfte

Vi arbetar ständigt på nya, klimat- och miljövänliga förpackningslösningar och riktar även blicken mot våra egna aktiviteter. Med vår miljöpolicy förbinder vi oss därför att driva en hållbar affärsverksamhet på alla nivåer. Vårt miljö-hanteringssystem är certifierat enligt ISO 14001: 2015.

Produktstandarder

Varje produkt skiljer sig åt men alla är värdefulla på sitt sätt. Därför ställer vi även helt olika krav på vad en produktförpackning ska uppfylla. Gemensamt för dem alla är de högt ställda kraven på kvaliteten självklarhet hos Boxon som vi utan undantag tillämpar på alla våra förpackningslösningar. Särskilt på områdena livsmedel, kemi och läkemedel går det inte att kompromissa.

Vi känner till och förstår de särskilda kvalitetskrav som våra internationella kunder ställer och fastställer de allra högsta standarderna för kvalitetssäkring för oss själva:

  • Regelbundna kontroller på samtliga produktionsanläggningar 
  • Kontinuerlig optimering av produktionsanläggningar och kvalitetskontroller
  • Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring 
  • Uppfyllelse av de strängaste hygienkraven
  • Permanent kontroll av kvalitet och normkonformitet
  • Certifierade kvalitetshanteringssystem enligt ISO, HACCP, BRC och GMP 
  • Uppfyllelse av samtliga relevanta produktstandarder, t.ex. ISO 21898 eller IEC 61340-4-4

REACH och RoHS deklarationer

Här kan ni ladda ner våra REACH och RoHS deklarationer. Deklarationerna är på engelska, vänligen kontakta inköps- och supplychef patrick.fernandes@boxon.com om ni önskar deklarationerna på svenska.

Anslutningsbevis FTI

Läs mer

FSC-certifierad porduktion

FSC-märkning garanterar att produkten kommer från en skog som förvaltas ansvarigt.

Ecovadis

Varje år utför Boxon en utvärdering hos Ecovadis av sitt CSR-resultat.

Våra certifieringar

På Boxon är vi oerhört fokuserade på ett målmedvetet miljöarbete. Vi är stolta över våra certifikat och utmärkelser.