Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Certifieringar

På Boxon är vi oerhört fokuserade på ett målmedvetet miljöarbete. Ett arbete som spänner över produkternas hela livscykel – från leverantör till slutanvändare.

ISO-certifieringar

Vårt miljöstyrningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2015 och vår miljöpolicy bygger på att våra produkter ska vara de miljömässigt bästa. Synsättet medför också att vi prioriterar leverantörer som delar vår uppfattning. Målsättningen är bland annat att produkterna ska vara återvinningsbara, freonfria och klorfria samt att våra säljare ska kunna ge er korrekt vägledning om produkternas funktion i kombination med bra miljöval.

För att vara säkra på att vår kvalitet håller den nivå vi vill – och den som ni har rätt att kräva – har vi under många år bedrivit ett målmedvetet kvalitetsarbete. Idag är vi certifierade enligt ISO 9001:2015, som säkerställer att vi håller en genomgående hög kvalitet. Med kvalitetssystemet väl integrerat i hela verksamheten får vi kontroll på vad som kan förbättras ytterligare, inte bara när det gäller förpackningslösningarna. Även vår leveranssäkerhet, kommunikation och rådgivning vässas ständigt för att ni som kunder ska få högsta kvalitet i alla kontakter med oss.

FSC-certifierad produktion

Boxon Produktion AB har uppnått ett FSC-certifikat.

FSC är en oberoende och icke-statlig organisation grundad för att främja en ansvarsfull förvaltning av världens skog.

Med detta certifikat kan vi garantera att våra etiketter och vår produktionsverksamhet uppfyller FSC-standarder. Etiketter med FSC-märkning garanterar att produkten kommer från en skog som förvaltas ansvarigt.

REACH och RoHS deklarationer

Här kan ni ladda ner våra REACH och RoHS deklarationer. Deklarationerna är på engelska, vänligen kontakta inköps- och supplychef patrick.fernandes@boxon.com om ni önskar deklarationerna på svenska.

 

Anslutningsbevis FTI

 

 

Läs mer

Hållbarhet

Vår affärsidé och våra strategier skall stödja ett gott miljöarbete och ett socialt ansvarstagande.

Kvalitet & Miljö

Miljöaspekter är integrerade i Boxons verksamhet. Genom miljöplaner och systematiskt arbete uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden.

Socialt ansvar

Vår verksamhet bygger på god etik och stor respekt för alla individer, såväl inom företaget som vid externa kontakter.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har en fråga eller vill veta mer om vårt erbjudande. Vi ser till att rätt person tar kontakt med dig. 

*=obligatoriska fält

Önskar du ta emot nyhetsbrev från Boxon?*