OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Certifieringar

Vi vill erbjuda våra kunder full transparens. Därför förser vi dig med certifikat som bekräftar att vi uppfyller vissa föreskrifter. Dessutom genomgår vi regelbundna utvärderingar inom olika områden som sedan certifieras av oberoende tredje organisationer. I detta sammanhang förnyar vi bland annat våra ISO14001- och ISO9001-certifieringar på årsbasis som en del av vår kvalitetshantering. 

När det gäller vårt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) gör vi en årlig utvärdering med EcoVadis. EcoVadis är en plattform för pålitliga CSR-bedömningar som tar hänsyn till varje företags bransch, storlek och geografiska läge. Det erbjuder affärspartner ett transparent utbyte på CSR-området.

Hållbarhets certifikat

Naturligtvis erbjuder vi även våra kunder produktrelaterade certifikat: Bland annat godkännande av förpackningar för livsmedel eller farligt gods och vår bekräftelse att vi följer föreskrifterna: 

Läs mer om våra certifikat, medlemskap och utmärkelser.

Linje
ISO Certifikat

Kvalitetsstandarder 

Vi känner till och förstår våra kunders specifika kvalitetskrav och sätter de högsta standarderna för kvalitetssäkring. Vi säkerställer att dessa standarder efterlevs i fråga om både kvalitet och miljö via certifierade ledningssystem. 

 

 

Läs mer
Linje

Ecovadis

Varje år utvärderas Boxons CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) av EcoVadis.

EcoVadis är en oberoende och branschledande organisation som utvärderar företag utifrån 21 hållbarhets kriterier och fyra områden: miljö, arbetsförhållande & mänskliga rättigheter, etik samt hållbar upphandling. Målet med EcoVadis metodik är att mäta kvaliteten på ett företags system för hållbarhetshantering genom dess policyer, åtgärder och resultat. EcoVadis utvärderar årligen 100 000 företag från över 200 branscher och 175 länder.

Boxon är mycket stolta över att ha tilldelats EcoVadis Guld för sitt hållbarhetsarbete under 2022. EcoVadis Guld är den näst högsta nivån av erkännande man kan få.

Läs mer
Ecovadis Gold
Linje

FSC®

När ni väljer att köpa FSC®-certifierat papper och wellpappsprodukter väljer ni en omsorgsfull förvaltning av skogens resurser.

Våra wellpappsförpackningar med FSC® certifiering visar att råmaterialet kommer från hållbart skogsbruk. 

 

Läs mer
Linje

CO2 Neutral Website Certifikat

Detta certifikat intygar att Boxon AB deltar i initiativet för CO2-neutrala hemsidor. Det betyder att CO2-utsläppet från både hemsidan och hemsidans besökare är neutraliserat genom mätbara CO2-reduktioner.

 

Läs mer
CO2 Neutral Website
Linje
Tom rad
loading symbol