Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Vår integritetspolicy

Boxon Group AB, org.nr. 556166-5000 och där tillhörande dotterbolag, behandlar och skyddar personuppgifter med största omsorg och uppmärksamhet. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). 

I denna integritetspolicy beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in, såväl som hur och varför vi gör detta när ni besöker våra hemsidor och/eller gör ett köp eller använder våra tjänster. Vår policy beskriver även hur vi använder och publicerar dina personuppgifter.

1. Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en individ. Exempel på personuppgifter: namn, adress, IP-nummer om det kan knytas till fysisk person.

2. Varför vi använder personuppgifter

 • För att tillhandahålla produkter och tjänster som du har begärt 
 • För att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster till både existerande och nya kunder 
 • För att göra nyhetsbrevsutskick och besvara meddelanden du har skickat till oss 
 • För att marknadsföra oss själva, våra produkter och tjänster till existerande och nya kunder genom t.ex. kampanjer och inbjudningar som kan vara av intresse för dig 
 • För att uppfylla krav enligt lag

3. Hur vi samlar in personuppgifter

Vi hanterar alla uppgifter med integritet och lämnar aldrig ut dem till tredje part, såvida det inte finns ett legitimt skäl. Ett sådant skäl kan vara att det krävs för att uppfylla kundens beställning eller leverans. Beroende på i vilken kanal du kom i kontakt med Boxon kan vi ha samlat in olika personuppgifter. Utöver de uppgifter som du själv har angett kan vi ha samlat in er IP-adress, företagstillhörighet och eventuellt intresse i vårt erbjudande. 

3.1 Personuppgifter som du frivilligt förser oss med 

När du köper våra produkter och/ eller tjänster, konsulterar vår kundtjänst, skickar ett e-postmeddelande, integrerar våra tjänster med en annan webbplats eller tjänst eller kommunicerar med oss på något annat sätt, ger du oss information som innehåller personuppgifter, som vi samlar. 

Denna information kan innehålla: 

 • Namn 
 • Adress 
 • Telefonnummer 
 • Personlig information 
 • Allmän information om din organisation och position 
 • Användardata 
 • Betalningsinformation 
 • IP-nummer 
 • Information om dina intressen i näringslivet 

Genom att lämna denna information till oss godkänner du att vi kan samla, använda och lagra denna information för det aktuella syftet. Det är alltid frivilligt att ge oss ytterligare information om dig själv och vi respekterar ditt beslut att inte förse oss med sådan information. 

3.2 Personuppgifter som vi samlar in om dig 

Om du är kund hos oss, när du köper våra produkter och/eller tjänster, om du registrerar dig för ett av våra nyhetsbrev, evenemang eller andra tjänster eller besöker våra webbplatser, samlar vi in information som innehåller personuppgifter från dig när du interagerar med oss. Detta inkluderar när du kontaktar oss via telefon eller e-post samt när du träffar oss personligen. 

Beroende på hur du interagerar med oss kan denna information innehålla: 

 • IP-adress 
 • Operativsystem 
 • WebbläsarID 
 • Webbläsaraktivitet 
 • Annan information som rör ditt besök på våra webbplaster 

Vi samlar in denna information som en del av våra loggfiler, men också genom användning av cookies eller annan spårningsteknik. Information om hur vi lagrar och använder cookies beskrivs i vår cookiepolicy

3.3 Personuppgifter som vi samlar från andra källor 

Vi kan få information om dig genom att söka på Internet eller använda andra tredjepartsverktyg. 

Detta kan t.ex. vara information om: 

 • Operativsystem 
 • WebbläsarID 
 • Demografi 
 • IP-adress 
 • Plats 
 • Organisation 
 • Webbhistorik

4. Hur kan uppgifterna delas?

Vi tar din rätt till integritet mycket seriöst och kommer inte att sälja handel eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part såvida du inte ger oss entydigt tillstånd att göra det. Vi kan dock dela personuppgifter med våra betrodda underleverantörer för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi kan också använda din profil/intressen för att hitta liknande profiler.

5. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras endast så länge det finns ett behov av att behålla uppgifterna för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna samlades in i enlighet med denna integritetspolicy. 

Personuppgifter raderas om: 

 • Syftet med insamlingen och användningen av personuppgifter har uppnåtts.
 • Du drar tillbaka ditt samtycke (om tillämpligt) för insamling av personuppgifter genom att kontakta oss.

6. Skyddet av dina personuppgifter

Du bör alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har använt lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, ändring, radering och annan olaglig behandling. De säkerhetsåtgärder som vidtas är lämpliga för risken. Dessa åtgärder inkluderar till exempel nya lösenordsregler, brandväggar, automatiska timeouts etc.

7. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du ett antal rättigheter. Din integritet är mycket viktig för oss och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Om vi ändå, enligt din åsikt, misslyckas med denna ambition, har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsbyrån i ditt land eller någon annan myndighet som kan fastställas i framtiden. 

 • Du har rätt att få inblick i vilka personuppgifter vi behandlar för visning. 
 • Du har rätt att uppdatera, korrigera och/eller komplettera dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen och en sådan begäran skall skickas till Boxon skriftligen. 
 • Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade om sådana personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med vilket de samlades in. 
 • Om du tror att vi utför olaglig eller felaktig behandling av dina personuppgifter kan du begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. 

Om du vill utöva någon av ovan nämnda rättigheter eller om du har några frågor angående de personuppgifter som finns hos oss eller denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

8. Laglig skyldighet

Boxon kan behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla säkerhetsstandarder och andra tillämpliga lagstadgade krav, baserat på den rättsliga grunden att detta är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som Boxon är föremål för. 

8.1 Genomförande av kontrakt 

Vi registrerar vilka organisationer som använder våra produkter och tjänster, tillsammans med deras relevanta kontaktpersoner. Vi behandlar personuppgifterna för dessa kontaktpersoner för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. 

8.2 Berättigat intresse 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter såsom teknisk information när du surfar på de webbplatser som anges ovan är att behandlingen är nödvändig för Boxons legitima intresse. Boxons legitima intresse kan också utgöra den rättsliga grunden för bearbetning i situationer där du ger oss din kontaktinformation eller på annat sätt har uttryckt intresse för våra produkter eller tjänster. 

8.3 Samtycke 

Boxons behandling av dina personuppgifter är i vissa fall baserad på ditt samtycke där du ger oss ditt namn, e-postadress, företag och intresse genom att registrera dig för vårt nyhetsbrev eller vår prenumerationstjänst på våra webbplatser eller i fall där du ger oss ytterligare frivilligt information om dig själv. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till sådan behandling antingen genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen längst ner i vårt nyhetsbrev eller genom att kontakta oss. 

9. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan när som helst ändra innehållet i denna integritetspolicy. Den senaste versionen anges med det datum som finns längst ner i denna integritetspolicy. Alla uppdateringar och ändringar träder i kraft omedelbart. Vi kommer att publicera en reviderad version av policyn på våra webbplatser när en ny ändring har gjorts. 

10. Kontaktinformation

Boxon är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandling av dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du har några frågor, anmärkningar och/eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter eller frågor som rör integritet eller om du vill uppdatera, radera eller ändra dina personuppgifter kan du kontakta oss på: 

Boxon AB 
Attention: GDPR 
Box 13077
250 13 Helsingborg 
Sverige 
info@boxon.com

Tillämpningsdatum: 25 maj 2018 
Senaste uppdatering: 31 augusti 2021 

 

loading symbol