, Lagerhållning | Frigör lageryta - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Lagerhållning

Med begränsad lageryta är vår tjänst Lagerhållning bästa sättet att frigöra både lageryta, kapital och resurser. Vi kan hjälpa till att minska lagerkostnaderna för förpackningar - pengar som gör större nytta inom andra områden i er verksamhet.

  Idag hjälper Boxon hundratals kunder med att lagerhålla produkter för just-in-time leveranser.

Vår Lagerhållningstjänst erbjuder också verksamheter med kundspecifika produkter möjlighet att lagerföra dessa hos Boxon.

Välj mellan två alternativ; Lagerhållning Standard eller Premium.

  • Lagerhållning Standard

Boxon lagerhåller era produkter, med överenskommen volym, under en begränsad tid, dock max 6 månader. Tillsammans kommer vi fram till avropsfrekvens, säkerhetsvolym, etc.

  • Lagerhållning Premium

Boxon lagerhåller era produkter, med överenskommen volym, för kommande 3 resp. 12 månaders period, där nya förutsättningar och parametrar fastställs för kommande period. Avropsplan och servicenivå skräddarsys efter önskemål och behov och hanteras under perioden av experter från Boxon, i dialog med er. Varje kvartal utvärderas tjänsten och anpassas efter eventuella förändringar i verksamheten och justeras därefter. Det kan gälla allt från volym till ledtider.

Fördelar med lagerhållning

  • Minskade lagerkostnader
  • Likviditetsförbättring - kostnad för produkten sker endast vid uttag
  • Frigör lageryta till kärnverksamheten
  • Minskad eller obefintlig lageradministration
  • Minskad risk för överlager och inkurans
  • Förbättrad lagerbevakning och högre tillgänglighet

Ladda ner Lagerföring tjänsteblad.

Relaterat innehåll

Alfa Laval

Med de många enheterna inom Alfa Laval var en utmaning att hålla ihop förpackningssortimentet med en tydlig enhetlighet.

Packinstruktioner

Att försäkra er om att alla packar rätt och på samma sätt, ger ett hanterbart och effektivt packflöde.

Sträckfilmstester

Med ett sträckfilmstest på plats hos er testar vi kvalité, sträckningsgrad och visar på besparingar.