light bulb icon
Snabba leveranser
light bulb icon
Fraktfritt över 3000 kr
light bulb icon
Trustpilot 4.6/5
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Snabba leveranser
Fraktfritt över 3000 kr
Trustpilot 4.6/5
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop
Tjänster
Kunder
Kunskap
Hållbarhet
Kontakt

Hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi bygger på följande tre hörnstenar:

  • Hållbara förpackningslösningar
  • Cirkulärt och klimatneutralt
  • Rättvisa & jämlikhet

Vår långsiktiga hållbarhetsagenda förstärks genom dessa hörnstenar, och detta utgör grunden för Boxon Groups färdplan för att nå våra 2030-mål.

Låda med Boxon logga vit
Linje
Låda med snöre - hållbart emballage

Hållbara förpackningslösningar

Vår uppfattning är att hållbara förpackningar ska vara förnybara, återanvändbara eller återvinningsbara – för att säkerställa att förpackningsmaterial återvinns vid slutet av sin livslängd.

  • Vi designar för cirkuläritet
  • Vi erbjuder en rad hållbara produkter, tjänster och förpackningsmaskiner
  • Vi beräknar CO2, mäter andel återvunnet material och FSC per produkt - implementering pågår
  • Vi optimerar för hållbar logistik
  • Vi erbjuder lokal & regional produktion, nära dig
Linje

Cirkulärt och klimatneutralt

Boxons ambition är att bli cirkulärt och klimatneutralt vilket bygger på att vi utvecklar fler hållbara förpackningslösningar, använder hållbara material och förbättrar resursåtervinningen – samtidigt som vår verksamhet växer.

Att bekämpa klimatförändringar är ett viktigt fokusområde för Boxon och vi är engagerade i Parisavtalet med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5ºC, jämfört med förindustriella nivåer. 2022 skrev Boxon under på Science Based Target-initiativet (SBTi).

Ett annat fokusområde är cirkularitet, där ambitionen är att hålla material, produkter och tjänster i omlopp så länge som möjligt. Vi fokuserar vi på tre områden inom cirkularitet – Reduce, Reuse och Recycle.

Linje

Rättvisa & jämlikhet

Vi arbetar aktivt med arbets- och mänskliga rättigheter, etik, hållbar försörjningskedja och att sätta upp ett hållbarhetsramverk och policyer.

Vår ambition är att fullt ut bidra till rättvisa och jämlikhet i hela vår värdekedja genom att respektera och främja mänskliga rättigheter. Vi arbetar aktivt med arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och hållbar försörjningskedja.

Att ta ansvar, vara inkluderande och göra etiska affärer är strategiskt viktigt för Boxon. Detta inkluderar insatser för att säkra ansvarsfulla rekryteringsrutiner, stabilt och förutsägbart arbete och skapa säkra, säkra och stärkande arbetsplatser.

Tom rad
loading symbol