light bulb icon
Snabba leveranser
light bulb icon
Fraktfritt över 3000 kr
light bulb icon
Trustpilot 4.6/5
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Snabba leveranser
Fraktfritt över 3000 kr
Trustpilot 4.6/5
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop
Tjänster
Kunder
Kunskap
Hållbarhet
Kontakt

CO2 beräkning

En CO2e-produktkalkylator har utvecklats och verifierats av tredje part myclimate, som är ett av huvudverktygen för att kartlägga utsläpp kopplade till våra produkter. Vi har implementerat CO2e-beräkningen på utvalda produkter och vi kommer att täcka 85 % av vår omsättning i början av 2023.

Det angivna värdet för varje produkt anger det ungefärliga utsläppet per enhet i gram koldioxidekvivalenter. Vi vill betona att detta värde ska ses som ett referensvärde vars primära syfte är att underlätta jämförelsen mellan de produkter vi erbjuder.

 

Linje

Vad är CO2e?

Det angivna värdet på respektive artikel i vårt sortiment visar det ungefärliga utsläppet per enhet i gram koldioxidekvivalenter, förkortat ”CO2e”. CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser. Olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten. Med begreppet CO2e får man ett gemensamt mått för alla olika utsläpp av växthusgaser och deras inverkan på klimatet.

Varför redovisar vi CO2e per artikel?

Vi vill ge våra kunder möjlighet att göra medvetna val. CO2e per artikel ger ett referensvärde vars främsta syfte är att underlätta jämförelsen mellan de produkter vi erbjuder. Det är viktigt att vara medveten om att CO2e enbart är en av flera miljöparameter när man utvärderar en produkt. Andra aspekter att ta hänsyn till är till exempel huruvida förpackningen kan återvinnas på ett effektivt sätt, eller om det finns risk att förpackningen hamnar i naturen.

Hur har vi räknat ut CO2e per artikel?

Vår metod att mäta CO2e täcker produktens hela livscykel, från råvara till ”product end of life”.

Metoden är godkänd av den oberoende organisationen MyClimate och vi använder CO2e värden från opartiska källor som stiftelser, universitet, europeiska förpackningsnätverk och från leverantörer som är i framkant inom CO2e beräkning.

Det finns idag inte en enhetlig metod för hur CO2e beräkning på produkter görs, vilket gör att CO2e för likvärdiga produkter kan skilja mellan olika företag. Att beräkna utsläpp är en väldigt komplicerad process då det är många förlopp och många olika aktörer som är inblandade, som använder olika metoder. Därför har vi utvecklat en unik metod, för alla material utifrån relevanta material- och logistikparametrar och som i sin tur har verifierats av MyClimate.  

En jämförelse av produkter bör alltid göras med samma metod och vi rekommenderar naturligtvis att använda vår modell för bästa resultat.  

imagey1dra.png

Varför saknar vissa artiklar CO2e och varför förändras vissa värden?

Med den här metoden kan vi mäta CO2e på över 80% av våra produkter. Att definiera rätt parametrar för varje material tar tid och vissa produkter tillverkade av blandade material är särskilt utmanande. Vi fortsätter att utveckla och så småningom justera parametrarna för att alltid täcka fler produkter med högre precision.

Kontakta oss gärna för mer information om hur du kan göra ett hållbart val.

Tom rad
loading symbol