, Tjänstepaket | Tjänster som adderar värde - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Boxon Tjänstepaket

Boxon täcker din behov inom kompletta förpackningslösningar, skapar lösningar för etikett & spårbarhet och möjliggör automatisering med maskiner & utrustning. Vi erbjuder också flera tjänster som förbättrar våra kunders affärsprocess. 

Tjänster som adderar värde

En optimerad logistiklösning är nyckeln till kostnadseffektivitet. Vi har under åren utvecklat våra logistiktjänster efter våra kunders behov. Vi erbjuder till exempel lagerhållning med ett utbyggt nätverk av logistikhubbar runt om i Europa. 

En förutsättning för effektiv logistik är ett exakt informationsflöde och Boxon erbjuder en rad möjligheter för att nå detta. Vi har stor erfarenhet att sätta upp både direkt EDI och WebEDI eller white-label webbportaler    

Behovsanalys

Vi tar också fram nya produktlösningar eller optimerar de nuvarande. Här utgår vi från en behovsanalysTillsammans med er analyseras er verksamhet, nuläge och utmaningar. Därefter identifierar vi var våra lösningar kan addera värde. För oss är det viktigt att du som kund känner att Boxon bidrar långsiktigt till er verksamhet. 
 
Vi har ett komplett erbjudande och kompetens för konstruktion & design av förpackningslösningar och vi erbjuder också design & prepress för tryck av både etiketter och förpackningar.  En färdig lösning kan kompletteras med en professionell packinstruktion som kan användas ute i verksamheten för att säkerställa alla moment i en packprocess. 

Boxon erbjuder ett intelligent globalt etikettsystem som ger kontroll och möjligheter utöver det vanliga. Våra kunder kan lägga ordern lokalt till oss men få leverans av etiketten direkt till sina leverantörer nästan var som helst i världen. Alltid med exakt information, design och antal. 

Vi erbjuder också ett flertal mjukvarulösningar för hantering av data och lokala utskrifter av etiketter. Därför har vi naturligtvis kunniga experter för  mjukvarusupport.         

För att stödja vårt erbjudande med maskiner & utrustning har vi en komplett avdelning för maskinservice med både rätt resurser och kompetens. Här erbjuder vi också system- & maskinutbildning. 

Vi erbjuder följande tjänster

Konstruktion & Design

Med optimala lösningar sänks kostnaderna. Trenden är tydlig, orsakerna är många.

Design & Prepress

Med fokus på design och profil tar Prepress fram de etiketter som bäst speglar ert varumärke. 

Globalt etikettsystem

Med vårt globala etikettsystem Tracy får ni total kontroll på era etiketter och märkning.

Sträckfilmstester

Med ett sträckfilmstest på plats hos er testar vi kvalité, sträckningsgrad och visar på besparingar.

Packinstruktioner

Att försäkra er om att alla packar rätt och på samma sätt, ger ett hanterbart och effektivt packflöde.

Lagerhållning

Idag hjälper Boxon hundratals kunder med att lagerhålla produkter för just-in-time leveranser.

Mjukvarusupport

Vi erbjuder ett flertal mjukvarulösningar för hantering av data och lokala utskrifter av etiketter.

EDI-integration

Vi vill tillsammans med er effektivisera kittet mellan våra system, med andra ord undvika den manuella hanteringen.

Maskinservice

Vi har en komplett avdelning för maskinservice med både rätt resurser och kompetens.