, Spårbarhet med integrerad information - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Spårbarhet

Förpackningar är mer än ett skyddande emballage. De är bärare av information som kan avläsas i princip var som helst i en distributionskedja. Detaljstyrning, logistik, kraven på identitet och kunskap om innehållet driver på utvecklingen av spårbarheten.

Tekniken för att integrera informationen i emballaget, både i primär- och sekundärförpackningar, finns redan. På Boxon har vi förfinat den.

Märkning ska idag kunna ge svar på så många frågor att helheten blir svår att överblicka. Vem packade lådan och när? Vad innehåller den? Var finns den nu? När kommer den fram? Vem får öppna den? Etiketter har blivit intelligenta informationsbärare, koder kommunicerar med affärssystem. Pallar, gods, produkter och enskilda artiklar, alla har de något att säga. Information ska nå rätt person i en organisation, men får inte läsas av en annan.

Komplext? Ja. Ohanterligt? Nej. Det är just denna komplexitet vi är experter på. Från märkning av bäst-före-datum på livsmedelsförpackningar till etiketthantering för modeföretag med hundratals leverantörer i flera länder.

Relaterat

Etiketter - brett utbud

Vi erbjuder ett brett utbud av olika etiketter, tekniker, material och effekter.

Etiketthantering

Etikettproduktion

I etikettproduktionen lyfter vi fram varumärken varje dag. Här trycker vi alla typer av etiketter.

Varumärkesskydd

Vi har olika alternativ för att göra etiketterna svåra att kopiera.