light bulb icon
Snabba leveranser
light bulb icon
Fraktfritt över 3000 kr
light bulb icon
Trustpilot 4.6/5
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Snabba leveranser
Fraktfritt över 3000 kr
Trustpilot 4.6/5
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop
Tjänster
Kunder
Kunskap
Hållbarhet
Kontakt

USP-brettKunnande.png Ny kund hos Boxon? Vi erbjuder nya kunder 20% rabatt på ordervärdet. Använd: WELCOME24 i kassan. Läs villkor här

Big Bags

Vi erbjuder Big Bags för hantering av stora volymer. Big Bag säckar, eller storsäckar som de också kallas, är en av de mest kostnadseffektiva förpackningslösningarna för att transportera och lagra stora volymer torrvaror. Storsäckar är basen för en mängd olika Big bag-modeller som används i nästan alla branscher. Alla Big Bags är gjorda av återvinningsbar vävd PP (polypropylen) och finns för engångsbruk eller som återanvändbara. 

Storsäckarna kan lastas från 25 till 3000 kg.

Återvinningssymbol i gröna nyanser
FIBC,N,4,91x91x125cm,1250/6,D
Big Bags standard

Vi erbjuder Big bags Standard för hantering av stora volymer. Som basmodell är standardsäckar tillgängliga för många applikationer och produkter, såsom sten, sand och mycket mer.

Storsäckar standard kan lastas från 25 till 3000 kg.

 • Återvinningsbar PP
 • Kostnadseffektiv förpackningslösning
 • Kan hantera stora volymer
Artikelnummer
156403
från
242.00
kr/st
UN Bags - Storsäck för farligt gods
Big Bags farligt gods

Bulkgods som tilldelats förpackningsgrupp II och III måste transporteras i Big bags för farligt gods. Dessa har testats av neutrala testinstitut enligt FN:s riktlinjer. Av detta skäl kallas storsäckar av denna typ även för UN Bags. Flera olika internationella standarder och överenskommelser reglerar transport och lagring av farligt gods, med utgångspunkt i FN:s så kallade ”Orange Book”. Den fastställer samtliga grunder som måste vara uppfyllda vid användning av UN Bags.

Hör av dig om du har frågor om FN:s bestämmelser om farligt gods eller vill ha råd om vilka UN Bags du ska använda.

Godkända enligt FN:s riktlinjer.

Artikelnummer
UN Bags
Asbest och mineralull
Big Bags asbest

Vi har Big bags till asbest. Hantering och demontering av asbest regleras genom nationella föreskrifter för farliga ämnen. Återvinning av asbest sker under strikta betingelser och innebär stora arbetsinsatser. Eftersom det finns risk att cancerframkallande asbestfibrer kan frigöras måste både människor och miljö skyddas och särskilda säkerhetsåtgärder vidtas. Personer som arbetar med dessa material måste till exempel bära skyddsdräkter och andningsutrustning. Våra storsäckar för hantering av asbest är speciellt framtagna för detta ändamål.

Artikelnummer
Asbest och mineralull
Asbest och mineralull
Big Bags mineralull

Vi har Big Bags till mineralull. Mineralull används som värmeisolering vid byggarbeten. Det görs skillnad på glasull, stenull och slaggull. Eftersom fibrerna kan orsaka irritation vid kontakt med huden, och eftersom stoft från äldre mineralull anses vara potentiellt cancerframkallande regleras även hanteringen av mineralull genom nationella föreskrifter. Storsäckar för hantering av minerialull är speciellt framtagna för detta ändamål.

Artikelnummer
Asbest och mineralull
Formstabil storsäck
Formstabila Big Bags

Formstabila Big Bags har flera fördelar som framför allt visar sig enkel hantering samt lägre transport- och lagerkostnader. Förstärkningar invändigt ger storsäcken stabilitet så att den bibehåller sin upprätta form även vid påfyllning och tömning.

Tack vare formstabiliteten är dessa big bag säckar platsbesparande, enkla att stapla och optimalt anpassade till standardpallmåtten CP1/CP9/EURO. Jämfört med en storsäck standard kan 30 % mer lastutrymme i en lastbil eller container utnyttjas om en formstabil storsäck används. Detta ger en ökad effektivitet i transport och lagring vilket gör att höga kostnader kan sparas in på längre sikt.

Artikelnummer
Formstabile BigBag
Storsäck för renrumsproduktion
Big Bags livsmedel

Inom livsmedelssektorn och vid tillverkning av läkemedel krävs extra höga hygienstandarder. För påfyllning av känsliga produkter erbjuder vi Big bags för livsmedel från vår certifierade renrumsproduktion.

Tack vare en sträng och fortlöpande hygienhantering kan vi garantera att storsäckarna är lämpade enligt relevanta lagstadgade föreskrifter. Alla material och komponenter som används uppfyller internationella standarder och är godkända för direktkontakt med livsmedel. De kännetecknas framför allt av renrumsproduktionen och av att stränga tester utförs under tillverkningen. 

 • Lämplighet bestäms och verifieras av EU-förordningar
 • Stränga tester utförs
 • Alla komponenter uppfyller internationella standarder
Artikelnummer
Storsäck renrumsproduktion
Storsäck med 1 eller 2 öglor
Big Bags med öglor

Det är inte alltid Big bags med fyra öglor används. Beroende på hur hanteringssystemet och upphängningen ser ut, kan även storsäckar med 1 eller 2 öglor användas. Vid hantering av produkter som till exempel gödningsmedel, djurfoder, cement eller gips passar dessa allra bäst.

Självklart finns våra storsäckar med 1 eller 2 öglor även med olika topp- och bottenkonstruktioner. På så sätt kan de anpassas lika bra till den aktuella produkten som Big Bags med 4 öglor. För helautomatiska påfyllningssystem erbjuder vi även Big Bags med 1 eller 2 öglor lindade på rullar.

 • 1 eller 2 öglor
 • Olika topp- och bottenkonstruktioner
 • Passar även helautomatiska påfyllningssystem
Artikelnummer
Storsäck öglor
Avledande storsäck
Avledande storsäck

På grund av friktion från påfyllningsmaterialet vid påfyllning och tömning kan elektrostatisk laddning i storsäckarnas väv och påfyllningsmaterial alstras. Det kan leda till en explosion vid en okontrollerad urladdning. För att garantera säkerheten för personer och gods används därför avledande storsäckar vid vissa typer av gods. 

De olika typerna av avledande storsäckar definieras av den internationella standarden IEC 61340-4-4: 

Typ A – denna storsäck används vid ej brännbara påfyllningsmaterial. Den ger inte något skydd mot elektrostatiska gasurladdningar och får av den anledningen endast användas i områden där det inte finns risk för explosioner. Alla storsäckar som inte uppfyller egenskaperna i följande typer klassas som TYP A. 

Typ B – storsäckar av typ B används i områden där det finns risk för explosioner och förhindrar gnistbildning och koronaurladdningar som sprids. Väven och ytskiktet på storsäckar av typ B har ett isolationsgenomslag på < 6 kV.

Typ C – storsäckar av typ C används i alla lättantändliga atmosfärer. Invävda ledande fibrer i väven och andra konstruktionsegenskaper gör att dessa storsäckar av typ C har lågt avledningsmotstånd både in- och utvändigt. Den är < 107 ohm mot jord till samtliga delar av behållaren och testas och intygas av oss vid varje enskild FIBC. Jordning vid påfyllning och tömning är absolut nödvändigt i typ C. Därigenom kan man förhindra gnistbildning samt möjliga koronaurladdningar i storsäckar av typ C. 

Typ D – storsäckar av typ D kännetecknas av en specialväv som förhindrar koronaurladdningar och gnistbildning och som därmed garanterar allra högsta kvalitet utan att storsäcken behöver jordas. 

Artikelnummer
Avledande storsäck
PE-Liner för storsäckar
PE-Liner för storsäckar

Liner fästs invändigt i storsäcken och skyddar produkten mot yttre påverkningar och smuts. Det gör att storsäcken blir helt tät och att fukt inte kan tränga in. Påfyllningsproduktens egenskaper bibehålls.

Generellt sett beror frågan om en Liner också ska användas tillsammans med storsäcken på påfyllningsprodukten och dess beskaffenhet. Vissa produkter har en mycket fin partikelstorlek. I detta fall förhindrar en Liner att produkten läcker ut ur storsäcken. Andra påfyllningsmaterial kräver ett särskilt skydd mot fukt, syre eller statisk elektricitet.

Vi tillverkar alla Liner i olika dimensioner (längd, bredd, tjocklek) och utföranden åt dig. Innerfolierna i storsäckarna genomgår stränga kvalitetskontroller och uppfyller alla gängse internationella regler (t.ex. från FDA).  Liner tillverkas i sortren polyetylen (LDPE, HDPE, MDPE) eller polypropylen (PP), men finns även i koextruderad kvalitet med barriärfolier i polyamid (PA), EVOH, aluminium, korrosionsskyddsmaterial.

Våra Liner är livsmedelsgodkända och tillverkas enligt de senaste rönen inom folieextruderingstekniken. Det innebär att vi kan garantera både högsta kvalitet och miljövänliga produktionsprocesser.

Artikelnummer
PE Liner for storsackar
R-PET Storsäck (Big Bag)
R-PET Storsäck (Big Bag)

Vinnare av PackTheFuture-priset

Boxon omvandlar PET-flaskor från Indonesien till nya Storsäckar. På detta
sätt bidrar vi till att minska mängden plastavfall och undvika havsförorening. Storsäckar tillverkade på detta sätt kan även återvinnas efter användning.

R-PET Storsäck (Big Bag) är vinnare av PackTheFuture Award 2020 i kategorin "Social Benefit". Priset baseras på ett initiativ av ELIPSO, franska föreningen för plastförpackningar och flexibla förpackningar och IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V

R-PET Storsäck

Storsäckar typ R-PET uppfyller samma höga kvalitetsstandarder som våra FIBC-säckar i polypropylen. Du kan utnyttja alla flexibla möjligheter att anpassa storsäckarna efter exakt de behov som finns. Samma sak gäller alla våra övriga produkter. 1 kg vävd rPET tillverkas av 25 flaskor på 1,5 l. Detta betyder att 50 PET-flaskor används för framställning av en genomsnittlig storsäck som väger 2 kg.

Miljöfördelar

PET-flaskorna samlas huvudsakligen in från soptippar, kustområden och stränder. Genom att återanvända materialet för produktion av storsäckar förhindrar vi marina föroreningar samtidigt som vi håller ner vårt miljöavtryck.

 • Motverkar förorening av havet
 • Effektiv återanvändning av PET-flaskor
 • Lägre resursförbrukning
 • Upp till 25 % lägre CO2-utsläpp per säck
 • Alla steg från sortering och diskning av flaskorna till bearbetning och produktion av storsäckar utförs på samma anläggning, vilket ger korta transporter och undviker onödiga extratransporter eller omförpackningar.
 • PET kan återvinnas och omarbetas flera gånger utan att egenskaperna går förlorade. Plasten blir därmed mycket kretsloppsvänlig förutsatt att den återvinns korrekt.

Ladda ner broschyren.

Artikelnummer
PET-Big-Bags_1
Linje
loading symbol