Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Kvalitet & Miljö

Miljöaspekter är integrerade i Boxons verksamhet. Genom miljöplaner och systematiskt arbete uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden.

Vi ansluter oss till ett synsätt som leder till långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär att vi strävar efter hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, gynnar system för återanvändning och återvinning av material och energi samt förebygger och begränsar förorening av miljön. Vi ser lagregler som minimikrav.

Vi är lyhörda för kunders och leverantörers önskemål och strävar efter att gå marknadens miljökrav till mötes. Våra val av råmaterial skall resultera i hög produktsäkerhet och vara miljösäkra.

Miljöpåverkan

Boxon arbetar fortlöpande för att minska påverkan på miljön.

Den huvudsakliga verksamheten inom Boxon utgörs av handel och distribution. Endast ett fåtal av koncernens bolag har egen tillverkning. Boxons påverkan på miljön är därför ringa och sker huvudsakligen i samband med transporter av färdiga produkter, tjänsteresor samt hantering av avfall.

Miljöaspekter beaktas genom hela produktionskedjan, vilket innebär att produktens beståndsdelar skall vara så miljöanpassade som möjligt.

Viktiga frågor för oss

Hållbarhet

Vår affärsidé och våra strategier skall stödja ett gott miljöarbete och ett socialt ansvarstagande.

Socialt ansvar

Vår verksamhet bygger på god etik och stor respekt för alla individer, såväl inom företaget som vid externa kontakter.

Våra certifikat

På Boxon är vi oerhört fokuserade på ett målmedvetet miljöarbete. Ett arbete som spänner över produkternas hela livscykel

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har en fråga eller vill veta mer om vårt erbjudande. Vi ser till att rätt person tar kontakt med dig. 

*=obligatoriska fält

Önskar du ta emot nyhetsbrev från Boxon?*