OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Värdegrund

Våra värderingar och åtaganden

Boxon har under 2020 antagit en CSR-förklaring, där vi förbinder oss till vissa principer och mål. Samma år anslöt vi oss till FN:s Global Compact, världens största CSR-initiativ för företag. Boxons CSR-policy, tillsammans med de tio principerna i FN:s Global Compact, utgör grunden för alla våra CSR-aktiviteter och mål. 

Som en följd av detta utvecklades en detaljerad strategi, där alla avdelningar och medarbetare involverades. Webbinarier, utbildningar och seminarier ledde fram till en koncernomfattande systematisk strategi som kräver medarbetare på alla nivåer. Medvetenheten och motivationen är hög bland alla Boxons medarbetare. Därför är uppfyllandet av CSR-målen inte begränsat till enskilda roller, utan är en integrerad del av företagets strategi och vårt dagliga arbete.

hållbara värderingar

CSR-förklaringen och åtagandet för FN:s Global Compact kompletteras av våra egna grundvärderingar, som vi har följt sedan 2011. I de så kallade VETA-värderingarna lägger vi grunden för vår företagskultur och vårt sätt att arbeta – tillsammans och inom affärsrelationer.

Linje
Boxons CRS film

Hållbarhetsrapport

Varje år publiceras Boxon-koncernens hållbarhetsrapport. Den sammanfattar alla CSR-relaterade aktiviteter under det gångna året och speglar såväl egna resultatsiffror som externa aspekter på leverantörs- och kundnivå. Den dokumenterar också det nuvarande företagets struktur, en översikt över kommersiella aktiviteter och externa initiativ. Eftersom Global Compact kräver regelbunden kommunikation om framsteg från sina medlemmar innehåller vår hållbarhetsrapport även våra aktiviteter kring de fyra huvudområdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption samt de tio principerna. Rapporten följer GRI:s (Global Reporting Index) standarder och riktlinjer och riktar sig till alla intressenter.

 

 

Läs vår hållbarhetsrapport
Linje

Våra mål 2025

Boxon har under 2020 antagit en CSR-förklaring där vi förbinder oss till vissa principer och mål. Förklaringen definierar våra mål som vi vill uppnå til 2025 och gäller för alla Boxons enheter.

 

Läs mer om våra mål
CSR mål Boxon
Tom rad

Läs mer

kärnvärderingar

V.E.T.A

Vi fokuserar på resultat, positiv laganda och att skapa ett vinnande partnerskap. Våra värden sammanfattas i ordet VETA.

Läs mer
UN Global Compact

Global Compact

Som deltagare i FN:s Global Compact driver vi en socialt ansvarstagande verksamhet.

Läs mer
CO2

Koldioxidavtryck

I ett samarbete med myclimate beräknar vi vårt företags koldioxidavtryck. 

Läs mer
Tom rad
loading symbol