, Företagets koldioxidavtryck | Hållbarhet - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Företagets koldioxidavtryck 

För att uppnå våra mål i fråga om att minska våra totala utsläpp som företag har vi inlett ett samarbete med vår oberoende partner myclimate för att beräkna vårt företags koldioxidavtryck (CCF). CCF representerar alla utsläpp som orsakas av vår verksamhet, exklusive produktion och produkter från leverantörer. 

Den metod som myclimate tillämpar bygger på GHG-protokollet, vilket är en internationellt erkänd redovisnings- och rapporteringsstandard som inkluderar de klimatrelevanta växthusgaser som står under företagets ”operativa kontroll”. Utsläppen av växthusgaser hänförs till scope 1–3, vilket är de internationella använda områdesbeteckningarna.

Följande faktorer tas med i beräkningen:

 • Antal anställda och kontorsyta
 • Arbete hemifrån
 • El (förnybar + konventionell)
 • Värme och kyla
 • Pendling
 • Tjänsteresor (företagsbilar, kollektivtrafik och flygresor)
 • Bränsleförbrukning
 • Mat och dryck
 • Förbrukningsmaterial (papper, toner, kranvatten)
 • Trycksaker
 • Elektroniska enheter
 • Avfall och återvinning

Genom att samla in dessa indikatorer för varje Boxon-anläggning på årsbasis kan vi analysera var de största utsläppen förekommer och ta fram effektiva lokala åtgärder för att minska dem. Mer information och siffror finns i vår aktuella hållbarhetsrapport. 

CO2
Linje
Tom rad