OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

FN:s Global Compact

Som deltagare i FN:s Global Compact åtar vi oss att säkerställa en ansvarsfull bolagsstyrning. Sedan 1999 har Global Compact hjälpt företag och organisationer att utveckla hållbara lösningar inom ekonomiska, sociala och ekologiska områden. 12 000 företag har redan gått samman i det frivilliga initiativet för att främja uppnåendet av de hållbarhetsmål som har formulerats av FN i Agenda 2030 och för att främja etiskt ansvar i samband med globaliseringen. Vi är stolta över att vara en del av detta globala initiativ och över att anpassa vår verksamhet till de tio principerna i Global Compact, som omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och kampen mot korruption. En ansvarsfull uppgift som vi gladeligen antar.

Genom att delta i Global Compact har vi satt som mål att aktivt bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

UN Global Compact
Linje
Tillsammans för mänskliga rättigheterna

De tio principerna i FN:s Global Compact

De tio principerna i FN:s Global Compact bygger på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen om miljö och utveckling samt FN:s konvention mot korruption.

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Företagen ska stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter.
Princip 2: Säkerställa att de inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetskraft

Princip 3: Företag ska upprätthålla organisationsfriheten och erkännandet av rätten till kollektiva förhandlingar.
Princip 4: Eliminering av alla former av tvångsarbete.
Princip 5: Avskaffande av barnarbete.
Princip 6: Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö

Princip 7: Företag bör stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljöutmaningar.
Princip 8: Ta initiativ för att främja större miljöansvar.
Princip 9: Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

Princip 10: Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor.

Linje

Externa initiativ och medlemskap

FKG – branschorganisationen för Skandinaviens leverantörer i fordonsindustrin 

FKG har nästan 400 medlemmar, som alla har en sak gemensamt, de är kunder eller leverantörer till fordonsindustrin. FKG arbetar aktivt som branschens språkrör gentemot politiker, industri, myndigheter och medier i Sverige och resten av världen. 

EFIBCA

Boxon GmbH följer sedan länge EFIBCA:s uppförandekod. EFIBCA-Q:s kvalitetslöfte och EFIBCA:s uppförandekod har utvecklats med särskilt fokus på FIBC-branschens särdrag och främjar införandet av etiska principer samt tillämpning av ett adekvat och rättvist konkurrensbeteende. Den tyska branschorganisationen är paraplyorganisationen för hela plastbearbetningsindustrin i Tyskland. 

Nordisk bioplastförening  

Nordisk bioplastförenings mål är en plattform och representant för de företag i Norden som är aktiva i utvecklingen av bioplaster. Föreningen ska främja och förenkla materialgruppens marknads- och teknikutveckling. 

Aktiviteten omfattar alla delar av bioplastens livscykel, från A till Ö. Syftet är också att informera politiker och myndigheter genom information om materialens möjligheter och meriter och att hjälpa dem att skapa ramverk för bioplasternas utveckling på marknaden. Boxon AB är en aktiv medlem sedan 2018.  

Företagets medborgerliga engagemang

Vi har en kontinuerlig samverkan med olika skolor och utbildningar, oavsett om det handlar om privata, universitetsbaserade eller offentliga utbildningsinstitutioner. Denna samverkan innebär bland annat att vi tar oss an praktikprogram, där studenterna får möjlighet att praktisera på Boxon i fyra till tolv veckor, beroende på utbildningsplanen. Efter praktikperioden utarbetas en utvärdering i samarbete med skolan eller respektive annan utbildningsinrättning. 

Boxon arbetar också med lokal sponsring genom att stödja lokala föreningar såsom idrottsföreningar, i synnerhet de som våra medarbetare och deras familjer är engagerade i.

Tillbaka till Värdegrund
Linje
Tom rad
loading symbol