, Global Compact - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Global Compact

Som deltagare i FN:s Global Compact förbinder vi oss att driva ett socialt ansvarstagande företagsverksamhet. Global Compact stöder sedan 1999 företag och organisationer med att ta fram hållbara lösningar på ekonomiska, sociala och ekologiska områden. 12 000 företag har redan gått samman i det frivilliga initiativet för att driva på uppfyllandet av de hållbarhetsmål som FN har formulerat och arbeta för att främja etiskt ansvarstagande i samband med globaliseringen. Vi är stolta över att vara en del av detta globala initiativ och att anpassa våra företagsaktiviteter efter de tio principerna i Global Compact. Till dessa hör områdena mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och bekämpning av korruption. Det är en ansvarsfull uppgift som vi gärna åtar oss.

Genom att delta i Global Compact har vi satt oss målet att ge ett aktivt bidrag till de mål för hållbar utveckling som FN formulerat.

Läs mer om Global Compact här.

Läs mer

Socialt ansvar

Vi delar de värderingar som bygger på FN:s överenskommelse och internationella arbetsorganisationen.

Kultur

De universella mänskliga rättigheterna gäller utan undantag på samtliga våra kontor.

Värdegrund

I Boxon Group har vi en stark värdegrund för vårt arbete och för vår relation till våra intressenter.