Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Boxons CSR-förklaring och mål

Boxon har under 2020 antagit en CSR-förklaring där vi förbinder oss till vissa principer och mål. Förklaringen definierar våra mål som vi vill uppnå til 2025 och gäller för alla Boxons enheter. 

Våra mål 2025 

I linje med vår CSR-policy har vi satt upp tre huvudmål som vi siktar på att uppnå till 2025. De har en nära koppling till våra produkter och vår verksamhet. För att uppnå dessa mål har vi byggt upp ett fungerande system, som omfattar alla avdelningar genom att följa en uppsättning nyckeltal. 

CSR mål Boxon

Dessa tre huvudmål är: 

OurGoals-SE-promo.jpg

Det första målet är baserat på de utsläpp som vår verksamhet orsakar. Vi mäter dessa utsläpp årligen med hjälp av vår oberoende partner myclimate. På så sätt kan vi följa upp våra resultat och vidta lämpliga åtgärder för att minska utsläppen på alla anläggningar. 

Boxon har utvecklat en serie klimatvänliga förpackningslösningar, baserade på innovativa material från förnybara källor eller genom att kompensera för koldioxid från produktionsprocesser. Vi har en FSC-certifierad etikettproduktion och stödjer klimatskyddsprojekt. I framtiden ska Boxon fortsätta utveckla innovativa och hållbara förpackningsprodukter med ett optimerat miljöavtryck. Detta är en integrerad del av vår strategi.

 

Tillbaka till Värdegrund
Linje
Tom rad
loading symbol