light bulb icon
Snabba leveranser
light bulb icon
Fraktfritt över 3000 kr
light bulb icon
Trustpilot 4.6/5
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Snabba leveranser
Fraktfritt över 3000 kr
Trustpilot 4.6/5
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop
Tjänster
Kunder
Kunskap
Hållbarhet
Kontakt

Sveriges förpackningsindustri anpassar sig till NPA

Med den nya förordningen om producentansvar för förpackningar tar Sverige ett stort steg mot en mer hållbar framtid. Från och med 2024 går FTI över till NPA (Näringslivets Producentansvar) vilket för med sig både utmaningar och möjligheter för förpackningsindustrin. För oss på Boxon och våra svenska kunder, innebär detta att vi måste göra anpassningar för att möta de nya kraven och arbetssätten.

Vad innebär förändringen till NPA?

Denna förändring gör att en omstrukturering sker av producentansvar för hur förpackningar hanteras i Sverige. Med de nya reglerna och kraven strävar NPA efter att effektivisera återvinningssystemet och göra det bättre. Genom att uppgradera befintliga system och processer arbetar NPA för att öka återvinningstakten och förbättra miljöhanteringen.

Logga med NPA
Linje
Lådor i olika storlekar

Påverkan på förpackningsbranschen

För oss inom förpackningsbranschen innebär denna övergång en anpassning till nya regelverk och arbetssätt. Med NPA:s införande finns det högre krav på producenter och distributörer att säkerställa att våra förpackningar är återvinningsbara och hållbara. För att kunna möta dessa nya miljökrav är det avgörande att fokusera på förpackningsdesign och materialval.

För oss innebär detta en ökad investering i utveckling för att hitta innovativa förpackningsmaterial som möter både våra kunders behov och NPA:s strängare återvinningskrav.

Linje

Hur kommer producentansvaret ändras och vad har detta för inverkan på Förpackningsbranschen?

Från och med 1 november 2023 måste alla producenter vara anslutna till en av Naturvårdsverket godkänd producentansvarsorganisation. För oss betyder detta en strängare reglering av hur vi producerar, hanterar och återvinner förpackningsmaterial. Detta innebär inte bara en ökad ansvarsskyldighet, utan också en chans att vidareutveckla våra processer och produkter för att vara mer hållbara.

Det övergripande syftet med förordningen är att öka materialåtervinningen av förpackningar, minska mängden förpackningsavfall och säkerställa att förpackningsavfall hanteras på ett sätt som är både hälsosamt och miljövänligt. Detta ger oss en möjlighet att leda vägen inom hållbar förpackningshantering och att aktivt bidra till en mer hållbar framtid.

Linje

Hanteringen av serviceförpackningar

Inom ramen för NPA kommer serviceförpackningar att hanteras på ett nytt sätt. Serviceförpackningar, som ofta används inom detaljhandeln och restaurangbranschen, inkluderar allt från plastpåsar till matförpackningar. Under NPA kommer dessa förpackningstyper att omfattas av striktare regelverk och krav på återvinning. Detta innebär att vi och andra producenter av serviceförpackningar noggrant behöver överväga materialval och design för att säkerställa att de uppfyller den nya standarden för återvinningsbarhet och hållbarhet.

Flicka med frågetecken
Linje

Hur ska man främja användningen av återvinningsbara förpackningar?

För att främja användningen av återvinningsbara förpackningar inför NPA ett system med differentierade avgifter. Dessa avgifter kommer att variera beroende på förpackningens återvinningsbarhet och miljöpåverkan. Syftet är att uppmuntra utvecklandet och användningen av hållbara förpackningslösningar som är lättare att återvinna.

Vi har sedan länge ett starkt engagemang för hållbarhet, och de nya reglerna från NPA är i linje med vår egen vision om en mer hållbar framtid. Vi ser de differentierade avgifterna som en möjlighet att ytterligare förbättra våra förpackningslösningar och minska vår miljöpåverkan. Genom att fokusera på att utveckla förpackningar som inte bara är funktionella och estetiskt tilltalande, men också hållbara. Detta gör att vi bidrar till en cirkulär ekonomi och hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål.

Linje

Sammanfattning 

Den nya förordningen om producentansvar för förpackningar och övergången till NPA är inte bara en lagstiftningsändring, utan också en kraftfull signal om en ny era inom förpackningsindustrin. För oss, och för alla inom branschen, representerar detta både en utmaning och en möjlighet.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med våra kunder och partners för att navigera genom dessa förändringar, och vi är engagerade i att hjälpa dem att uppnå sina hållbarhetsmål.

 

Kontakta oss
Våra förpackningslösningar
Tom rad
loading symbol