OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop
Tom rad
Linje

Boxon ingår avtal med Öresundskraft för att kompensera klimatutsläpp.

Öresundskraft vill avskilja koldioxid från Filbornaverket i Helsingborg, så kallad CCS och deras mål är att få bort runt 210 000 ton fossil och biogen koldioxid. Detta skulle göra det möjligt för dem att erbjuda koldioxidfri fjärrvärme och negativa utsläpp. 

Vi på Boxon är väldigt stolta att presentera att vi har tecknat ett intetionsavtal med Öresundskraft om köp av negativa utsläppscertifikat. Genom att göra detta så kan vi kompensera för klimatutsläpp som är svåra att få bort på annat sätt. 

– Boxon har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av 1 000 ton negativa CO2-ekvivalenter årligen. Det har vi gjort eftersom vi ser CCS som ett komplement till andra utsläppsminskande insatser, som energieffektivisering och minskad användning av fossil energi. Det säger Ann-Sofie Gunnarsson, hållbarhetschef vid Boxon.

Hon tillägger: – Vi har en ambitiös hållbarhetsagenda och genom ett nära samarbete med Öresundskraft kan vi bidra till att nå klimatmålen i Helsingborg, i Sverige och internationellt.

Läs mer om avtalet och Öresundskraft arbete med CCS:

boxon_intentionsavtal_öresundskraft_pressrelease 

pressrelease_öresundskraft_ccs.jpg

Ann-Soife Gunnarsson, CSO, Boxon
loading symbol