, Storsäck för renrumsproduktion | Big Bag - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Storsäck för renrumsproduktion

I synnerhet inom livsmedelssektoren eller vid tillverkning av läkemedel kräver de använda produkterna ofta höga hygienstandarder. För påfyllning av känsliga produkter erbjuder Boxon storsäckar från sin certifierade renrumsproduktion. Tack vare en sträng och fortlöpande hygienhantering kan vi garantera att storsäckarna är lämpade enligt relevanta lagstadgade föreskrifter. Alla material och komponenter som används uppfyller internationella standarder och är godkända för direktkontakt med livsmedel. De kännetecknas framför allt av renrumsproduktionen och av att stränga tester utförs under tillverkningen. På så sätt kan Boxon leverera optimalt produktskydd och utesluta kontamineringar.

Försäkran om överensstämmelse

Huruvida en storsäck lämpar sig att användas tillsammans med vissa livsmedel eller känsliga produkter verifieras med hjälp av en försäkran om överensstämmelse. Den innehåller förutom uppgifter om tillverkare och använda material en lista över bulklast som storsäcken lämpar sig för, samt även uppgifter om användningsområde. Dessutom verifieras uppfyllelsen av de nämnda EU-förordningarna. Försäkran om överensstämmelse utfärdas i enlighet med dina specifika storsäckar.

Storsäck för renrumsproduktion

Produktspecifikation

ArtikelnummerStorsäck renrumsproduktion

Lagerinformation

Linje

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har en fråga eller vill veta mer om vårt erbjudande. Vi ser till att rätt person tar kontakt med dig. 

Önskar du ta emot nyhetsbrev från Boxon?*