, Optimering | Leverantörsoptimering  - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Optimering med Boxon

Varje dag hanteras stora mängder gods och vi vet mycket väl att ett optimalt, effektivt flöde är grundläggande för den dagliga hanteringen. Det är här vår expertkunskap kommer in. Utifrån en behovsanalys, som både tar hänsyn till er situation och vad framtiden förväntas innebära, skapas ett anpassat och effektivt flöde för er verksamhet. 

Optimering kan appliceras på många olika delar - antal leverantörer, inkommande och utgående leveranser, automation, godsmärkning, ergonomi, lagerhantering - ja, listan kan göras lång.  

Att lägga alla ägg i samma korg

Registervård, kvalitetssäkring, materialoptimering… Vad är det dessa tre begrepp har gemensamt? Jo, de kan alla reduceras, förbättras eller optimeras genom att alla äggen läggs i samma korg.

Vi har i flera projekt sett fördelarna med att se över antalet olika material, artiklar, processer och flöden. Ju mer som ska administreras, desto mer resurser krävs i både administration, personal och pengar.

Kostnaden för en leverantör

Det pratas mycket om hur viktigt det är att optimera antalet leverantörer. Men vad är nyttan med det, och vilka kostnader spar man egentligen in på?

Ett antal fördelar med leverantörsoptimering är bland annat:

  • Bättre kvalitetssäkring av processer
  • Besparingar i både tid och pengar
  • Resurser kan omfördelas
  • Registervård reduceras

Ta del av vår kalkyl för att räkna ut hur mycket era leverantörer kostar er, samt vilken reducering det skulle innebära om ni minskade antalet.

 

Less is more

Att reducera antalet olika förpackningar och antalet olika förpackningsmaterial kan spara er verksamhet stora summor när det gäller transport. Att använda för mycket och att överpacka förpackningarna genererar extra kostnader och kan också leda till skador.

Att optimera förpackningssortimentet innebär alltså att se över antalet olika förpackningar som används, försöka reducera dom och använda samma typ till flera olika artiklar istället. Det handlar också om att se över hur man packar, vilket utfyllnadsmaterial är mest lönsamt och hur ni ska packa på pallen för bästa transportekonomi.

Har ni koll på kostnaderna som inte syns?

Det pratas mycket om hur viktigt det är att optimera antalet leverantörer. Kanske har ni hört att ert mål är att halvera antalet leverantörer. Men vad är nyttan med det, och vilka kostnader spar man egentligen in på?

I vår kalkylmodell tar vi fasta på kostnader för kundbesök, orderläggning och hantering av inleveranser samt fakturahantering. Kostnader som kostar både resurser och pengar, och som skulle kunna frisättas till andra saker.

Vill du ta emot nyhetsbrev från Boxon?

Ladda ner vårt White Paper

I detta white paper tittar vi på vad nyttan med att optimera leverantörsbasen
är, och vilka kostnader man egentligen sparar in på.

Dessutom får du tillgång till vår kalkyl (excelformat) där du själv kan ange dina uppgifter för att se den riktiga besparingen kan bli.

Läs våra case

Alfa Laval

Med de många enheterna inom Alfa Laval var en utmaning att hålla ihop förpackningssortimentet med en tydlig enhetlighet.

Tailor Store

Tailor Store sökte en leverantör av emballage som var miljöcertifierad och som kunde leverera miljövänligt och återvinningsbart material.

Mediq

Mediq ville få ett enklare beställningsförfarande, samt fasta leveransdagar för att kunna styra inflödet av förpackningsmaterialet.