OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
OBS! Under vecka 12 kommer vårt lager i Helsingborg hålla stängt för utleveranser då ett nytt lagersystem installeras.
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Etiketter inom Handel

Handel - Mode

Behov

Många klädestillverkare har en global produktion och det kan finnas ett behov av att märka produkterna redan hos producenterna. Etiketterna används främst som informationsbärare men även varumärket är viktigt och det är av yttersta vikt att PMS färgen inte avviker. Tvättrådsetiketterna innehåller betydande information och finns självklart på de flesta plagg.​

Lösning

En hängetikett av kartong kan vara en mycket bra lösning. En grundetikett som produceras i Borås och sedan tilltrycks med variabel information i en Printshop nära kundens producent och levereras ”just in time”. När produkterna når den europeiska marknaden är färgerna enhetliga och märkningen korrekt. Vi producerar och levererar alla typer av etiketter optimala för branschens behov: hängetiketter, självhäftande etiketter och tvättrådsetiketter.

Vi kan även ta hand om olika etikettlösningar som optimerar supply-flödet från tillverkning och transport, till lager och leverans till fysiska butiker respektive
e-handel. RFID är en elektronisk etikett som korrekt hanterad och med rätt systemlösning kan ge varje plagg en unik identitet och möjlighet för information att adderas på. En lösning som kan generera säkrare logistiklösningar i en komplex digital värld.

Etiketter för kläder
Linje
Ryttaretiketter

Handel - Konstruktion/Byggvaruhandel

Behov

Många företag inom trä-, järn- och byggvaruhandeln har ett stort produktsortiment. En utmaning är att få detta uppmärkt på ett tydligt, korrekt och lättnavigerat sätt. Att hela produkten är synlig är viktigt för konsumenten.

Lösning

Ett sätt att lösa detta på är att arbeta med familjer/grundetiketter. Den artikelunika informationen kan hanteras med excelfiler och levereras kompletta från tryckeriet, eller tilltryckas hos kund på neutrala grundetiketter.

Ryttare är en typ av etikett som gör det möjligt att hänga produkterna på spjut i butik.

Tom rad
Tom rad
Linje
loading symbol