Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Nivå Large

Er e-handel har tagit ordentlig fart och kräver mer effektiv packning, där diverse förpacknings- och märkningsmaskiner underlättar och ökar er packningskapacitet.

Era förpackningar är anpassade och designade enligt er varumärkespolicy. Ni har även tillgång till ett av marknadens bredaste sortiment, som kompletterar era unika förpackningar. 

Det är nu tid att titta på de interna processerna. Är packstationerna rätt utformade? Förpacknings- och märkningsmaskiner ökar effektiviteten. Anpassad och flexibel miljö är avgörande för medarbetarnas välbefinnande. Packningskapacitet är en bra måttstock på hur väl arbetsplatsen är utformad och om förpackningarna är funktionella och flexibla. För att underlätta flödet erbjuder Boxon packutbildning och packinstruktioner. En klar och tydlig instruktion gör packprocessen snabb, enkel och effektiv. Syftet är givetvis att det ska gå undan, men också att godsskador i distribution och transport ska minimeras.

Lagerhållning drar alltid med sig flera typer av kostnader eller så saknas ytorna helt enkelt. Vi kan lagerhålla era förpackningar och ni minskar inte bara kostnader, ni förbättrar även likviditeten och får leveranser vid behov.

Som inloggad på vår hemsida kan ni enkelt se era affärer och transaktioner med Boxon. Använder ni tjänsten Lagerhållning, ser ni lagersaldo, inkommande beställningar, med mera. Ni kan också lägga order och göra beställningslistor.

Relaterat innehåll - nivå Large

Packmaskiner

I Boxon's sortiment finns alla de maskiner som ger en effektivare förpackningskedja.

System- och maskinutbildning

Att alla kan utföra sitt arbete säkert och på ett korrekt sätt är en nödvändighet och en självklarhet.

Maskinservice

Med regelbunden maskinservice minimeras onödiga och kostsamma driftstopp.

Lagerhållning

Idag hjälper Boxon hundratals kunder med att lagerhålla produkter för just-in-time leveranser.

E-handel - vi utvecklas tillsammans

Nivå Small

Ni har en mindre, kanske nystartad e-handel, där behovet utgörs av märkning och lättillgängliga och flexibla produkter.

Nivå Medium

Det börjar ta fart och ni vill bygga ert varumärke med unika etiketter och emballage anpassat för er verksamhet.

Nivå Large

Er e-handel har expanderat och kräver mer effektiv packning där olika förpacknings- och märkningsmaskiner underlättar.

Nivå X-Large

Verksamheten kräver en stark, stabil partner för förpacknings- och märkningslösningar som säkerställer era behov.