Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Avledande storsäck

På grund av friktion från påfyllningsmaterialet vid påfyllning och tömning kan elektrostatisk laddning i storsäckarnas väv och påfyllningsmaterial alstras. Det kan leda till en explosion vid en okontrollerad urladdning. För att garantera säkerheten för personer och gods används därför avledande storsäckar vid vissa typer av gods. 

De olika typerna av avledande storsäckar definieras av den internationella standarden IEC 61340-4-4: 

Typ A – denna storsäck används vid ej brännbara påfyllningsmaterial. Den ger inte något skydd mot elektrostatiska gasurladdningar och får av den anledningen endast användas i områden där det inte finns risk för explosioner. Alla storsäckar som inte uppfyller egenskaperna i följande typer klassas som TYP A. 

Typ B – storsäckar av typ B används i områden där det finns risk för explosioner och förhindrar gnistbildning och koronaurladdningar som sprids. Väven och ytskiktet på storsäckar av typ B har ett isolationsgenomslag på < 6 kV.

Typ C – storsäckar av typ C används i alla lättantändliga atmosfärer. Invävda ledande fibrer i väven och andra konstruktionsegenskaper gör att dessa storsäckar av typ C har lågt avledningsmotstånd både in- och utvändigt. Den är < 107 ohm mot jord till samtliga delar av behållaren och testas och intygas av oss vid varje enskild FIBC. Jordning vid påfyllning och tömning är absolut nödvändigt i typ C. Därigenom kan man förhindra gnistbildning samt möjliga koronaurladdningar i storsäckar av typ C. 

Typ D – storsäckar av typ D kännetecknas av en specialväv som förhindrar koronaurladdningar och gnistbildning och som därmed garanterar allra högsta kvalitet utan att storsäcken behöver jordas. 

Avledande storsäck
Information
Specifikation
Miljöinformation
ArtikelnummerAvledande storsäck
Hållbar produktNej
Linje
loading symbol