Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Big Bags asbest

Artikelnummer: Asbest och mineralull

Vi har Big bags till asbest. Hantering och demontering av asbest regleras genom nationella föreskrifter för farliga ämnen. Återvinning av asbest sker under strikta betingelser och innebär stora arbetsinsatser. Eftersom det finns risk att cancerframkallande asbestfibrer kan frigöras måste både människor och miljö skyddas och särskilda säkerhetsåtgärder vidtas. Personer som arbetar med dessa material måste till exempel bära skyddsdräkter och andningsutrustning. Våra storsäckar för hantering av asbest är speciellt framtagna för detta ändamål.

Asbest och mineralull
Information
Specifikation
ArtikelnummerAsbest och mineralull
loading symbol